Ban Quản lý Quy hoạch Thủy lợi - Cục Thủy lợi thông báo mời thầu

07/02/2007

Ban Quản lý Quy hoạch Thủy lợi - Cục Thủy lợi thông báo đấu thầu các gói thầu sau

- Rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Đăk Nông, thuộc Dự án: Rà soát quy hoạch thủy lợi tỉnh Đăk Nông.

- Rà soát quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Đáy, thuộc Dự án: Rà soát quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Đáy.

Nguồn vốn: Ngân sách do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 22 tháng 02 năm 2007 đến trước 9h00 ngày 05 tháng 3 năm 2007 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSMQT: Phòng Quản lý Quy hoạch - Cục Thủy lợi, Số 2 Ngọc Hà – Ba Đình Hà Nội; Điện thoại: 047.335.603, Fax: 047.335.702.

Thời gian nộp hồ sơ quan tâm chậm nhất vào trước 9 giờ ngày 05 tháng 3 năm 2007 tại Phòng Quản lý Quy hoạch - Cục Thủy lợi, Số 2 Ngọc Hà – Ba Đình Hà Nội.


Tin khác