Những hỗ trợ khi du học tại Nhật Bản

14/02/2007

Do giá cả sinh hoạt tại Nhật Bản rất cao nên các bạn cần lập kế hoạch tài chính cần thiết cho việc du học.

Chính phủ Nhật Bản và các tổ chức tư nhân sẵn sàng có những hỗ trợ tài chính cho các lưu học sinh.

Tùy theo hình thức du học tự túc hay bằng học bổng Nhà nước, các bạn có khả năng nhận được những hỗ trợ sau:

(1) Du học bằng học bổng của Nhà nước

Trong trường hợp các bạn đi du học bằng học bổng của Nhà nước, chính phủ Nhật Bản sẽ đảm nhiệm việc trang trải sinh hoạt phí, học phí tại trường học, vé máy bay từ Việt Nam đến Nhật Bản v.v...

Du học bằng học bổng của Nhà nước bao gồm các hình thức sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam lựa chọn ứng cử viên sau đó Đại sứ quán Nhật Bản tiến hành xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các trường Đại học đều có hướng dẫn đăng ký thủ tục du học, ngoài ra thông tin về học bổng cũng được đăng tải trên mục quảng cáo của nhiều báo nên mong các bạn quan tâm liên lạc với trường Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo hay Đại sứ quán Nhật Bản để biết thêm thông tin chi tiết.

· Nghiên cứu sinh sau đại học

Đối tượng là những lưu học sinh theo học các khóa sau Đại học tại các trường Đại học Nhật Bản. Thông thường, lưu học sinh sau khi đến Nhật phải tham gia một khóa tiếng Nhật 6 tháng trước khi nhập học chính thức.

Thời gian học theo nguyên tắc là trong vòng 2 năm nhưng trong trường hợp muốn lấy học vị các bạn cần phải qua một kỳ kiểm tra, những người đạt yêu cầu có thể kéo dài thời gian học.

Các ứng cử viên là những đối tượng dưới 35 tuổi đang nghiên cứu tại lĩnh vực có liên quan đến chuyên ngành đã học tại trường Đại học.

Học bổng một tháng khoảng 180.000 Yên (ước tính khoảng 23.800.000 đồng Việt Nam)

· Lưu học sinh đại học

Đối tượng là những học sinh theo học tại các khoa tại các trường Đại học Nhật Bản. Sau khi đến Nhật, lưu học sinh sẽ tham dự một khóa tiếng Nhật 1 năm trước khi nhập học chính thức. Thời gian học là 5 năm.

ứng cử viên là những học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, dưới 22 tuổi.

Học bổng một tháng khoảng 140.000 Yên (ước tính khoảng 18.500.000 đồng Việt Nam)

· Lưu học sinh trung học chuyên nghiệp

Các trường trung học chuyên nghiệp ở Nhật chủ yếu giảng dậy về lĩnh vực ứng dụng trong khoa học cơ bản, các học sinh Việt Nam hoàn thành chương trình trung học phổ thông tổng cộng 11 năm có thể theo học tại đây.

Sau khi tới Nhật, học sinh sẽ tham gia một khóa học tiếng Nhật trong vòng 1 năm trước khi nhập học. Thời gian học là 4 năm.

ứng cử viên là những học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, dưới 22 tuổi.

Học bổng một tháng khoảng 140.000 Yên (ước tính khoảng 18.500.000 đồng Việt Nam)

· Lưu học sinh tại các trường dậy nghề

Tại các trường dậy nghề, học sinh có thể được học những môn học về nghề nghiệp , kỹ thuật mang tính ứng dụng thực tế như thiết kế trang phục, chế tác phim hoạt hình, nấu ăn v.v...Sau khi tới Nhật Bản, học sinh sẽ tham gia một khóa học tiếng Nhật trong vòng 1 năm trước khi nhập học. Thời gian học là 3 năm.

ứng cử viên là những học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, độ tuổi từ 17 đến 22 tuổi.

Học bổng một tháng khoảng 140.000 Yên (ước tính khoảng 18.500.000 đồng Việt Nam)

· Thực tập sinh tiếng Nhật, Văn hóa Nhật Bản

Đối tượng là những lưu học sinh học tiếng Nhật hay văn hóa Nhật Bản tại các trường Đại học Nhật Bản. Thời gian học là 1 năm. ứng cử viên là những người đang theo học những lĩnh vực có liên quan đến tiếng Nhật hoặc văn hóa Nhật Bản từ 18 tới 35 tuổi.

Học bổng một tháng khoảng 140.000 Yên (ước tính khoảng 18.500.000 đồng Việt Nam)

· Thực tập sinh giáo viên

Có thể nghiên cứu việc giảng dậy trong trường học tại các trường Đại học Nhật Bản. Sau khi đến Nhật Bản phải tham gia một khóa tiếng Nhật 6 tháng trước khi nhập học. Thời gian học là 1 năm. ứng cử viên là những giáo viên công tác tại các cơ quan giáo dục sơ, trung cấp tuổi dưới 35 tuổi.

Học bổng một tháng khoảng 180.000 Yên (ước tính khoảng 23.800.000 đồng Việt Nam)

(2) Kế hoạch học bổng đào tạo nhân tài

Là kế hoạch được thực hiện theo nguồn viện trợ không hoàn lại (ODA) của chính phủ Nhật Bản. Các lĩnh vực tiếp nhận lưu học sinh là Luật học, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Nông nghiệp, IT, Chính sách môi trường... Các điều kiện để nộp đơn là tốt nghiệp đại học thuộc các lĩnh vực trên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong các cơ quan của nhà nước hoặc tư nhân, tuổi dưới 35. Hướng dẫn ứng thi được thực hiện thông qua báo chí và truyền hình, những người có nguyện vọng ứng thi xin liên hệ với JICE (tham khảo những điạ chỉ liên lạc ở phần cuối cùng)

Việc tuyển chọn lưu học sinh sẽ do chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản đồng thời tiến hành. (Việc hỗ trợ về mặt tài chính cho lưu học sinh giống như phần (1)-1

(3) Du học tự túc

Lưu học sinh du học tự túc là những học sinh tự trang trải các khoản kinh phí cần thiết cho việc lưu học, tuy nhiên, trong quá trình lưu học, các học sinh này cũng có khả năng nhận được học bổng.

Dưới đây là một số loại học bổng chính, ngoài các loại học bổng này ra còn có các loại học bổng của các địa phương.... Trong số các học bổng, có loại dù số lượng không nhiều nhưng học sinh có thể nộp đơn xin học bổng từ Việt Nam trước khi sang Nhật, với điều kiện được chấp nhận học ở một trường đại học ở Nhật thì học sinh đó sẽ được cam kết cấp học bổng. Chi tiết về các học bổng này xin liên hệ với Đại sứ quán Nhật Bản và JASSO.

· Học bổng khuyến khích học tập cho các lưu học sinh nước ngoài diện tư phí học tại Nhật của Chính phủ Nhật Bản

Là học bổng do Chính phủ Nhật Bản cấp cho các lưu học sinh đang du học tư phí tại Nhật. Số tiền học bổng là 52000 yên (6 870 000 đồng) ở cấp bậc Đại học và 73 000 yên (9 650 000 đồng) ở cấp bậc cao học cho mỗi tháng.

· Học bổng của các tổ chức phi chính phủ

ở Nhật có khoảng 160 tổ chức phi chính phủ cấp học bổng cho các lưu học sinh. Bình quân số tiền học bổng hàng tháng của các tổ chức này là khoảng 59 000 yên (tức 7 790 000 đồng).


Tin khác