Học bổng sau đại học tại Australia

02/03/2007

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Australia (ACIAR) hiện đang tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển cho các chương trình sau đại học Chương trình sau đại học này được tài trợ bởi  Chương trình Học bổng John Allwright Fellowship.

Mục đích của những học bổng này là nhằm hỗ trợ các nghiên cứu viên ở các nước đối tác của ACIAR tham gia vào các dự án của ACIAR được theo đuổi các chương trình sau đại học tại các trường ở Australia.
Đơn dự tuyển cần được gửi tới Văn phòng ACIAR tại Hà Nội để có thể được chuyển tới Ủy ban đào tạo ACIAR tại Canberra trước ngày 31 tháng 3 năm 2007. Người ứng tuyển cần phải thỏa mãn các yêu cầu lựa chọn và đơn xin dự tuyển cần phải được lãnh đạo phía Việt Nam và phía Australia của dự án ACIAR ký cũng như được lãnh đạo Viện ký duyệt.
Để có thông tin chi tiết xin xem thêm trang web www.aciar.gov.au.
Nếu cán bộ công nhân viên nào muốn ứng tuyển cho suất học bổng trên, xin vui long liên hệ với Phòng Khoa học để biết thêm chi tiết.


Tin khác