“Phát triển bền vững cho hoa Việt Nam"

12/03/2007

Chiều ngày 07 tháng 03 năm 2007, Trung tâm tư vấn chính sách - Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã trình bày đề tài nghiên cứu “Phát triển bền vững cho hoa Việt Nam”. Hội thảo diễn ra tại Hội trường Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD). Tham dự buổi hội thảo có các chuyên gia về trồng hoa và các cán bộ của Viện IPSARD. Đề tài được thực hiện tại các địa phương Sapa, Mê Linh, Đà Lạt. Mục tiêu của đề tài nhằm nâng cao nhận thức về tiềm năng của lĩnh vực trồng hoa trong việc đóng góp vào công cuộc xoá đói giảm nghèo; chia sẻ những quan sát của nhóm làm đề tài về thực trạng của lĩnh vực trồng hoa hiện nay và những giải pháp để duy trì phát triển bền vững cho hoa; nhận dạng những triển vọng đẩy mạnh hiệu suất của lĩnh vực trồng hoa.

Trong buổi hội thảo, Bà Monika Sopov đã trình bày tổng quan đề tài, những hoạt động chính của nhóm nghiên cứu và tiềm năng xuất khẩu hoa Việt Nam sang các nước trên thế giới. Hàng năm, lĩnh vực trồng hoa đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao thu nhập và xoá đói giảm nghèo.

Bà Mytille Dance trình bày về thực trạng của ngành trồng hoa ở Việt Nam hiện nay và những khó khăn mà người trồng hoa gặp phải. Đa số người trồng hoa đều bắt chước công nghệ mới rất nhanh tuy nhiên họ lại không hiểu được nguyên nhân sâu xa của việc mình làm. Họ không biết liều lượng, công thức cụ thể khi sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu, hoá chất bảo vệ cây. Sự thiếu hiểu biết này gây nên ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khoẻ con người và môi trường sinh thái.


Trần Lan Phương - Agroinfo

Tin khác