Báo cáo ngành hàng gạo Quý III năm 2006

12/03/2007

Trong tháng 7/2006, các địa phương miền Bắc đã thu hoạch xong cây trồng vụ đông xuân, tập trung gieo cấy lúa vụ hè thu. Các địa phương phía Nam chuyển trọng tâm sang thu hoạch lúa hè thu, xuống giống lúa vụ mùa. Đến 15/9/2006 cả nước đã thu hoạch được 1.790,2 ngàn ha, bằng 85,5% diện tích gieo cấy. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nếu không xảy ra mưa lũ bất thường, dự báo sản xuất gạo của cả nước sẽ đạt từ 38 - 39 triệu tấn trong năm nay, tăng 15,2 - 18,2% so với năm 2005, xuất khẩu có thể đạt 5 triệu tấn với kim ngạch là 1,4 tỉ USD.

Xem nội dung chi tiết của Báo cáo tại đây


Tin khác