Thông báo phát hành bản tin thị trường gạo Tuần

14/03/2007

Kể từ tháng 3 năm 2007, Trung tâm Thông tin Phát triển NNNT sẽ ra mắt: Bản tin tuần thị trường lúa gạo Việt Nam (VietRice weekly)

Phân tích và dự báo cập nhật nhất về thị trường GẠO Việt Nam

Sản xuất gạo là nguồn thu nhập quan trọng của người nông dân ở cả các vùng đồng bằng châu thổ, ở các vùng núi cao và dân tộc ít người. Riêng ở ĐBSH và ĐBSCL, có tới 27 triệu nông dân, tương đương gần một phần ba dân số cả nước, coi hoạt động sản xuât lúa như nguồn sống chính. Có tới 80% trong số 11 triệu hộ nông dân cả nước tham gia sản xuất lúa gạo. Mỗi năm, xuất khẩu gạo đóng góp gần 20% nguồn thu ngoại tệ của Việt Nam trong cơ cấu hàng nông sản xuất khẩu.

Nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu và hội nhập toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu, thị trường đang trở thành tín hiệu và định hướng hành động cho tất cả các khâu trong chuỗi giá trị của mỗi ngành hàng. Trong bối cảnh như vậy, thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các đối tượng trong nền kinh tế, từ nhà hoạch định chính sách đến cộng đồng doanh nghiệp, người sản xuất và cả người tiêu dùng. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ, Trung Quốc cho thấy một hệ thống thông tin thị trường chính xác, cập nhật sẽ giúp cho thị trường hoạt động hiệu quả, giảm chi phí và rủi ro, tăng sản lượng và lợi nhuận, đồng thời hỗ trợ nhà nước phân tích và đề ra các chính sách, giải pháp tình thế và chiến lược đối phó với những thách thức, rủi ro của ngành.

Với mục tiêu cung cấp thường xuyên những thông tin dự báo thị trường ngắn hạn và phân tích dài hạn cho ngành hàng gạo, kể từ tháng 3 năm 2007, Trung tâm Thông tin Phát triển NNNT sẽ ra mắt:

Bản tin tuần thị trường lúa gạo Việt Nam (VietRice weekly)

Báo cáo phân tích và dự báo ngành hàng gạo Việt Nam (VietRice outlook)

Đây sẽ là nguồn cung cấp thông tin cập nhật, chính xác và đầy đủ nhất về diễn biến ngành hàng lúa gạo Việt Nam, với phương châm phục vụ tốt nhất nhu cầu thông tin thị trường của độc giả có quan tâm.

Xin vui lòng truy cập địa chỉ trang web www.agro.gov.vn để tiếp nhận thông tin


AGROINFO

Tin khác