Mời viết tham luận cho hội thảo "Sử dụng tài nguyên đất ở Việt Nam với định cư đô thị nông thôn và miền núi"

02/04/2007

Để chuẩn bị cho hội thảo, Viện nghiên cứu định cư đó tổ chức thành công hai buổi toạ đàm lấy ý kiến chuyờn gia về mục tiêu và kết quả của hội thảo. Các chuyên gia đều nhất trí hội thảo sẽ tập trung thảo luận các nội dung sau:

1. Sử dụng đất với định cư ở đô thị, nông thôn và phát triển hạ tầng.

2. Sử dụng đất sản xuất nụng nghiệp cho xõy dựng và an ninh lương thực

Xem nội dung chi tiết của giấy mời viết tham luận tại đây


Tin khác