Cục Trồng trọt thông báo mời thầu

03/04/2007

Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch đấu thầu 02 gói thầu tư vấn lập báo cáo điều tra thuộc các dự án sau:

- Dự án: “Điều tra, đánh giá về hệ thống sản xuất giống và chất lượng giống cây ăn quả chủ lực”.

- Dự án: "Điều tra bổ sung xây dựng bản đồ đất và bản đồ thích nghi đất đai tỷ lệ 1/25.000 phục vụ mở rộng diện tích trồng cây cao su ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ”.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ ngày 05 tháng 4 năm 2007 đến trước 14 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2007 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT:

Phòng Kế hoạch, Tài chính - Cục Trồng trọt - Bộ NN và PTNT

Địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 7335724; Fax: (04) 8436802.

Giá bán hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng/bộ.

Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng Kế hoạch, Tài chính -Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).

Thời điểm đóng thầu: chậm nhất vào 14 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2007. 


Tin khác