Hội thảo "Mô hình nông thôn mới giúp nông dân tham gia vào thị trường: chiến lược từ trang trại đến bàn ăn"

04/05/2007

Trung tâm Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) tổ chức hội thảo "Mô hình nông thôn mới giúp nông dân tham gia vào thị trường: chiến lược từ trang trại đến bàn ăn"

Thời gian: 7h45 - 13h , thứ Tư, ngày 9 tháng 5 năm 2007

Địa điểm: UBND huyện Nam Sách - Hải Dương

Tin khác