Tìm hiểu thực trạng hoạt động Hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam

26/07/2007

AGROIFO - Năm 2007 là năm thứ 2, Trung tâm thông tin PTNNNT triển khai thực hiện nghiên cứu đề tài “Thực trạng và giải pháp về tổ chức và hoạt động của các Hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam”. Nhằm đi sâu nghiên cứu phân tích thực trạng về tổ chức, hoạt động và phân tích hiệu quả hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu trong việc thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành hàng; trong tháng 7, nhóm nghiên cứu đề tài đã có chuyến khảo sát, thu thập thông tin tại các Sở nông nghiệp và PTNT, các Hiệp hội và các doanh nghiệp trong và ngoài hiệp hội trên 2 địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Buôn Ma Thuột. Qua chuyến đi thực địa này, nhóm nghiên cứu đã thu thập những hữu ích cho việc phân tích, đánh giá về hoạt động của Hiệp hội ngành hàng nông sản, đặc biệt là Hiệp hội lương thực, Hiệp hội điều và Hiệp hội cà phê. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho Hiệp hội, đặc biệt trong bối cạnh hội nhập WTO.

Tin khác