Trung Quốc tiếp tục tăng đầu tư ngân sách cho nông nghiệp, nông thôn

09/10/2007

Ngân sách nhà nước Trung Quốc đặt việc ủng hộ giải quyết các vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân lên hàng đầu nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển nông nghiệp hiện đại

Theo Tân Hoa xã: Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây họp hội nghị chỉ rõ sau này cần phải tăng cường hơn nữa giải quyết vấn đề cơ sở hạ nầng nông nghiệp còn yếu kém và sự phát triển tương đối tụt hậu của nông thôn, tăng thêm đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn.

Người phụ trách hữu quan của Bộ Tài chính Trung Quốc trả lời phỏng vấn cho biết những năm qua, ngân sách nhà nước đặt việc ủng hộ giải quyết các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân lên vị trí quan trọng hàng đầu, không ngừng tăng thêm đầu tư, điều chỉnh kết cấu chi tiêu, sáng tạo cơ chế tài chính ủng hộ nông nghiệp, nông thôn, nông dân, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn mới và tăng thu nhập cho nông dân xuất phát từ tầm cao chiến lược tính toán tổng thể sự phát triển giữa thành thị và nông thôn.

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy năm 2007, dự toán ngân sách Trung ương dành cho nông nghiệp và nông thôn lên tới hơn 390 tỷ nhân dân tệ, tăng 15% so với năm trước.


Tin khác