Tường thuật và viết tin - những điều cơ bản

11/10/2007

Một nguyên tắc cơ bản để tường thuật, đưa tin và viết phóng sự.

Cuốn sổ tay này của Peter Eng và Jeff Hodson đề cập đến các nguyên tắc cơ bản để tường thuật, đưa tin và viết phóng sự, chủ yếu dành cho những phóng viên báo chuyên viết về tin tức tổng quát. Tuy nhiên phần lớn những nguyên tắc này có thể áp dụng cho các phóng viên phát thanh và truyền hình.

Một số nguyên tắc trong "Tường thuật và viết tin- Sổ tay những điều cơ bản" khác với những gì các phóng viên Đông Nam Á đã từng quen thuộc, nhưng đây là nguyên tắc mà các phóng viên giỏi tại khắp nơi trên thế giới áp dụng.

Cuốn sách hơn 240 trang - do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành với giá 32.000 đồng - bắt đầu bằng cách mô tả công việc của một phóng viên, đâu là các tiêu chuẩn để có bài viết chất lượng tốt và đâu là các phẩm chất cần có của một phóng viên giỏi; Diễn tả cung cách họ tìm tòi các phương pháp, cách họ khai thác các ý tưởng để viết bài và thu thập tin tức cho các bài viết đó. Sau đó bước vào tiến trình viết bài, làm cách nào tìm ra điểm mở đề và sắp xếp bài viết....

Tuy nhiên làm phóng viên không có nghĩa chỉ là tường thuật, là đưa tin và viết. Vì thế có một chương cũng rất quan trọng trong cuốn sách: Đạo đức nghề nghiệp./.


Tin khác