Hội thảo "Tác động của các cam kết khu vực và WTO tới thương mại nông sản"

06/11/2007

Mục đích: Tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho toàn ngành nông nghiệp & PTNT về hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực trong Chương trình hành động của ngành NN&PTNT về hội nhập kinh tế quốc tế (2007-2010). Thời gian: 06/11/2007

Địa điểm: Phòng 101, B6 - Bộ Nông nghiệp và PTNT, 02 Ngọc Hà - Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ NN&PTNT

Liên hệ: Tô Kim Vân, tel: 8459670; 0904376849; fax: 7330752

Hội thảo chuyên đề

Chuyên đề 1: "Tổ chức thể chế lâm nghiệp"

Người thực hiện: TS. Ngô Văn Hải, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

Chuyên đề 2: "Đầu tư và tín dụng lâm nghiệp"

Người thực hiện: Th.S. Nguyễn Trọng Khương, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8h00, thứ 3, ngày 6 tháng 11 năm 2007
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, số 6, Nguyễn Công Trứ, Hà Nội
- Chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Trọng Khương, ĐT 04.9714350

Tin khác