Sách trắng mang tên "Xây dựng pháp quyền Trung Quốc"

29/02/2008

Ngày 28 tháng 2 Chính phủ Trung Quốc công bố sách trắng đầu tiên mang tên "Xây dựng pháp quyền Trung Quốc".

Theo tin Tân Hoa Xã: Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 28 đã công bố sách trắng mang tên "Xây dựng pháp quyền Trung Quốc".

Trong cuốn sách trắng đầu tiên do Chính phủ Trung Quốc công bố lần này đã giới thiệu toàn diện tình hình pháp chế trong gần 60 năm qua kể từ ngày thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đặc biệt là 30 năm kể từ khi cải cách mở cửa đến nay.

Sách trắng viết, Trung Quốc đã xác định phương lược cơ bản về quản lý Đất nước theo pháp luật, năng lực cầm quyền theo pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng rõ rệt. Trải qua cố gắng bền bỉ trong nhiều năm, hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc lấy Hiến pháp là nòng cốt đã cơ bản hình thành.

Cuốn sách trắng viết, hiện nay, Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã ấn định 229 bộ luật và đang được thực hiện hữu hiệu.


Tin khác