Phân bón: Diễn biến thị trường Trung Quốc và tình hình nhập khẩu của Việt Nam tháng 8/2008

26/09/2008

Trong năm vừa qua giá cả và thị trường phân bón tại Trung Quốc có nhiều biến đổi lớn. Giá cả không ngừng tăng cao do nguyên liệu đầu vào và nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và xuất khẩu. Đứng trước tình trạng này trong năm 2008 chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách để cải thiện tình hình và ổn định thị trường như tăng thuế xuất khẩu để giảm lượng phân bón xuất khẩu ổn định thị trường trong nước. Trung Quốc là một trong các quốc gia cung cấp phân bón lớn nhất cho Việt Nam. Hiện tượng tăng giá phân bón tại quốc gia này đã ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường trong nước. Việt Nam chủ yếu nhập khẩu các loại phân bón Trung Quốc như: Urê, NPK, DAP, SA và các loại phân bón khác.

Ngày 29 tháng 8 vừa qua Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra chính sách mới đối với ngành phân bón: Từ tháng 10 đến tháng 12, thu thuế xuất khẩu đặc biệt: thuế xuất khẩu phân Nitơ và Amoniac tăng lên mức 150%, ngoài hai loại phân bón nói trên nhà nước tiếp tục thu 100% thuế xuất khẩu đặc biệt đối với các loại phân bón và nguyên liệu phân bón khác. Từ tháng 10 đến tháng 12 thu thêm 20% thuế xuất khẩu các loại phân: DAP, MAP, NPK, NP, PK, như vậy thuế xuất khẩu là 120% , thu thêm 30% thuế với phân TSP, SSP, KCl, K2SO4, muối Kali... như vậy thuế xuất khẩu các loại phân này là 130%.Tăng 25% thuế xuất khẩu Urê, nâng thuế xuất khẩu lên 175%.

Ngoài ra giá cả một số mặt hàng cũng có biến động theo xu hướng giảm: khu vực phía Nam giá phân Urê giảm, giá bán buôn tại tỉnh Quảng Tây giảm từ 2800 CNY/ tấn xuống còn 2650 CNY/ tấn, tỉnh Quảng Đông giá từ 2670 CNY/tấn giảm xuống còn 2620 CNY/ tấn, giá K2SO4 dạng bột 60: 5700 CNY/ tấn, dạng hạt 60: 5800 CNY/ tấn, các mặt hàng chủ yếu tiêu thụ khác giá dao động 5850 CNY/ tấn và 6000 CNY/ tấn, giá phân Nitơ giảm, trước mắt một số vùng giá giảm xuống còn 2000 CNY/ tấn, giá (NH4)2SO4 giảm mạnh kéo theo giá phân bón tổng hợp giảm, giá phân lân (P) cũng xuất hiện xu hướng giảm.

Hiện nay, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc là phân SA với khối lượng 50,977 nghìn tấn đạt giá trị 16,336 triệu USD, đứng thứ 2 là phân Urê với khối lượng 36,389 nghìn tấn với giá trị 16,268 triệu USD, tiếp đó là NPK, DAP và các loại phân bón khác.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan tháng 8/2008, lượng phân bón nhập khẩu từ Trung Quốc của Việt Nam là 155,128 nghìn tấn bằng 56,1% so với khối lượng 276,453 nghìn tấn phân bón nhập khẩu tháng 8 năm 2007, về giá trị đạt 81, 210 triệu USD tăng 21,1 % so với giá trị nhập khẩu 67,074 triệu USD năm 2007. Tính tới hết tháng 8 Việt Nam nhập khẩu 2.508,265 nghìn tấn đạt giá trị 1.205,869 triệu USD tăng 7,6% về khối lượng và 115,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2007 (khối lượng: 2.330,809 nghìn tấn, giá trị: 560,659 triệu USD).

Tỷ trọng giá trị nhập khẩu phân bón tháng 8 tháng đầu năm 2008 và so sánh 8 tháng đầu năm 2007

Nguồn: Tổng cục Hải Quan

 

 


Tin khác