IPSARD tổ chức tập huấn lãnh đạo

13/04/2009

Trong 3 ngày từ 9 - 11/04/2009, tại Đồ Sơn - Hải Phòng Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD) đã tổ chức buổi tập huấn cho toàn thể lãnh đạo Viện.

Tại buổi tập huấn đoàn lãnh đạo đã được nghe các bài trình bày được đúc rút từ nhiều kinh nghiệm thực tế và tâm huyết của đ/c viện trưởng - TS. Đặng Kim Sơn về:

- Kỹ năng lãnh đạo

- Đổi mới tổ chức, thể chế

- Định hướng chiến lược của Viện và các đơn vị trong Viện

Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được nhiều hưởng ứng của toàn đoàn lãnh đạo Viện./


AGROINFO

Tin khác