Truyền hình VTV1 phỏng vấn Viện trưởng

10/06/2009

Sáng nay, ngày 10/6/2009, Biên tập viên Kha Thoa- Ban thời sự VTV1 đã có buổi trao đổi, phỏng vấn TS. Đặng Kim Sơn- Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tại phòng làm việc của Viện trưởng về vấn đề nông dân trong thời kỳ suy giảm kinh tế. IPSARD vừa công bố báo cáo điều tra mới nhất về "Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế lên đời sống lao động, việc làm của người dân nông thôn" và được đưa tin rộng rãi trên VTV1 và các phương tiện truyền thông đại chúng khác. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn cho rằng chính nông nghiệp là ngành chịu ảnh hưởng mạnh nhất, và người dân nông thôn là đối tượng chịu tác động xấu nhất từ suy thoái kinh tế hiện nay. Theo TS. Sơn, nông nghiệp, nông thôn, nông dân chính là nền tảng của kinh tế đất nước, phát triển nông nghiệp, nông thôn, lao động nông thôn sẽ là động lực của tăng trưởng kinh tế. Đứng trước tình hình này, Tiến sĩ cho rằng việc cần làm là chúng ta cần phải vun đắp cho nguồn lực con người, kết hợp hỗ trợ người dân nông thôn về vốn cũng như các dịch vụ nông nghiệp khác. Phát triển nông nghiệp phải gắn với công nghiệp, đô thị, và đây là cả một quá trình phát triển kinh tế lâu dài của nước ta.


AGROINFO

Tin khác