Xuất xứ và Truy xuất nguồn gốc hàng hóa

26/06/2009

Trong khuôn khổ Dự án hợp tá song phương Việt Nam - Wallonie, Bỉ về "Tăng cường năng lực trong phân tích chính sách và chiến lược phát triển ngành hàng nông sản ở Việt Nam" (Hợp phần Gia cầm), Viện Chính sách & Chiến lược PTNNNT phối hợp với Khoa kinh tế và phát triển nông thôn, trường Đại học Gembloux (Bỉ) tổ chức Hội thảo "Xuất xứ và Truy xuất nguồn gốc hàng hóa"

Thời gian: Thứ 6, ngày 26/6/2009

Thời gian: 8h30 - 17h00

Địa điểm: Hội trường Viện, Số 6, Nguyễn Công Trứ, Hà Nội


Tin khác