Xu hướng nghiên cứu về xoá đói giảm nghèo

03/07/2009

Thời gian: 14h00, Thứ 6 - ngày 3/7/2009

Địa điểm: Hội trường Viện - số 6, Nguyễn Công Trứ

Người trình bày: Tiến sỹ Peter Hansen - Cố vấn trưởng Dự án ARD SPS

Nội dung tập trung vào thảo luận về các phương thức/cách thức chiến lược về định hướng của hoạt động nghiên cứu xoá đói giảm nghèo của IPSARD.


Tin khác