Phác họa bức tranh nông thôn Việt Nam năm 2008

30/07/2009

AGROINFO - Dự án “Điều tra về hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam”, do DANIDA tào trợ, được thực hiện 2 năm một lần kể từ năm 2004. Kết quả cuộc điều tra năm 2008 vừa được công bố để lấy ý kiến phản biện. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy những phác họa cơ bản về nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hiện nay…


Đặc điểm chung hộ gia đình Việt Nam 2008: Không nhiều chuyển biến!

Nghiên cứu về đặc điểm chung hộ gia đình Việt Nam năm 2008 đã đưa các số liệu phản ánh chính xácmức sống của người dân tại các địa bàn điều tra. Các tiêu chí đánh giá chính là: Trình độ giáo dục cao nhất của chủ hộ, Trình độ chuyên môn cao nhất của chủ hộ; Tỷ lệ sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh…

Điều tra Hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam năm 2008

Trình độ giáo dục cao nhất của chủ hộ (%)

Mù chữ

Có thể đọc viết nhưng chưa học xong tiểu học

Tốt nghiệp tiểu học

Tốt nghiệp trung học cơ sở

Tốt nghiệp trung học phổ thông

Tỉnh

Hà Tây

5.4

1.7

23.5

50.2

19.2

Lao Cai

23.9

1.1

39.0

32.7

3.4

Phú Thọ

1.7

2.7

13.2

59.4

23.0

Lai Châu

39.1

2.5

32.0

21.8

4.6

Điện Biên

31.9

2.9

29.3

27.1

8.8

Nghệ An

3.6

0.0

19.3

55.3

21.7

Quảng Nam

6.2

6.2

28.9

45.6

13.1

Khánh Hòa

8.5

0.0

40.7

38.8

12.0

Đắc Lắc

12.8

3.0

21.9

47.0

15.3

Đắc Nông

2.3

2.3

24.3

51.0

20.1

Lâm Đồng

8.8

14.3

21.0

38.1

17.9

Long An

11.6

6.1

39.1

30.4

12.8


Trình độ chuyên môn cao nhất của chủ hộ (%)

Không được đào tạo nghề

Đào tạo nghề ngắn hạn

Đào tạo nghề dài hạn

Trung cấp kỹ thuật

Cao đẳng, đại học

Tỉnh

Hà Tây

88.7

4.0

0.0

5.1

2.3

Lao Cai

98.9

0.0

0.0

1.1

0.0

Phú Thọ

87.7

0.9

2.7

6.1

2.6

Lai Châu

93.5

2.7

0.0

2.9

0.9

Điện Biên

94.0

0.9

0.0

3.0

2.0

Nghệ An

86.3

3.0

1.8

4.8

4.1

Quảng Nam

85.0

8.9

0.0

4.4

1.8

Khánh Hòa

82.4

2.8

5.8

6.0

3.0

Đắc Lắc

86.8

6.7

1.4

2.0

3.1

Đắc Nông

86.0

6.9

0.0

4.8

2.3

Lâm Đồng

97.0

1.5

0.0

1.5

0.0

Long An

88.7

4.3

1.8

3.5

1.7

Tỷ lệ sử dụng nước sạch ở các tỉnh. Tỷ lê %

Nhiên liệu dùng cho sinh hoạt. (%)

Các loại công trình vệ sinh (%)

Các phương pháp xử lý rác thải được áp dụng (%)

Thực trạng nông thôn Việt Nam năm 2008 qua những số liệu trên so với số liệu năm 2006 không có sự thay đổi đáng kể. Chỉ duy nhất tỷ lệ hộ đói nghèo giảm 4%.

Kết quả cuối cùng của cuộc điều tra này sẽ được công bố trong thời gian tới, sau khi tiếp thu và bổ sung thông tin được phản hồi.

AGROINFO (giới thiệu)


Tin khác