Vai trò của nông nghiệp trong khủng hoảng và tái cơ cấu nền kinh tế

12/08/2009

AGROINFO - Ngày 11-8-2009, tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp- Nông thôn (IPSARD) đã tổ chức hội thảo “Vai trò của nông nghiệp trong khủng hoảng và tái cơ cấu nền kinh tế”...

Khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD đã nêu bật lên vị trí quan trọng của nghành nông nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam. Trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế và nhiệm vụ tái cơ cấu lại nền kinh tế hiện nay, vai trò của nông nghiệp lại càng quan trọng hơn. Hội thảo lần này được tổ chức để ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu về vai trò của nông nghiệp trong quá trình đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, tái cơ cấu nền kinh tế đất nước.

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn (ngồi giữa) phát biểu khai mạc hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu thuộc trong và ngoài nước: GS. Ari Kokko – Đại học Kinh tế Stockholm (Thụy Điển), GS David Dapice- Đại học John F Kenedy, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, GS. VS Đào Thế Tuấn, chuyên gia Phạm Chi Lan…

GS Ari Kokko trình bày tham luận

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD trả lời phỏng vấn báo chí

GS Ari Kokko đã trình bày bài tham luận “Việt Nam- Trung Quốc và khủng hoảng tài chính toàn cầu”. GS David Dapice đã thuyết trình về “Sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng”. Các chuyên gia đã đánh về hiện trạng kinh tế Việt Nam trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, Vai trò của ngành nông nghiệp đối với quá trình phục hồi kinh tế, tái cấu trúc nền kinh tế và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững.

GS.VS Đào Thế Tuấn thảo luận cùng Ths Phạm Quang Diệu

Các nhà kinh tế Việt Nam đã thảo luận và nên những quan điểm thẳng thắn, khách quan về các vấn đề được đề cập. Đây là những ý kiến đóng góp quý báu cho việc xác định vai trò của nghành nông nghiệp trong quá trình phục hồi nền kinh tế Việt Nam. IPSARD sẽ tiếp tục cập nhật và chuyển tải các nội dung chi tiết của hội thảo.

AGROINFO


Tin khác