Đánh giá tiềm năng tạo thu nhập của người nghèo

12/08/2009

AGROINFO – Ngày 11-8-2009, tại Hà Nội, Dự án Đánh giá tiềm năng tạo thu nhập, hỗ trợ giảm nghèo với sự tham gia của nhiều đối tượng (PACA hỗ trợ giảm nghèo) đã tổ chức hội thảo sơ kết dự án và lấy ý kiến góp ý cho giai đoạn tiếp theo...

Dự án PACA hỗ trợ giảm nghèo do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật Đức (GZT) tài trợ. Mô hình PACA đã được áp dụng trên nhiều nước trên thế giới và đã được thí điểm trên 3 tỉnh ở Việt Nam là: Đăk Lawk, Đăk Nông và Thanh Hóa.

Các đại biểu tham gia góp ý cho dự án PACA Việt Nam

Báo cáo từ các địa phương cho thấy dự án đã mang lại nhiều hiệu quả kinh tế xã hội của địa phương.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã thảo luận về các ưu điểm và nhược điểm của mô hình PACA hỗ trợ giảm nghèo và góp ý cho giai đoạn tiếp theo. Mô hình hỗ trợ giảm nghèo này đã phát huy tác dụng tại nhiều nước trên thế giới, được các quốc gia ghi nhân. IPSARD sẽ giới thiệu mô hình hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả này để làm tài liệu tham khảo.

AGROINFO

Tin khác