Phỏng vấn tuyển dụng IT

05/10/2009

AGROINFO - Thông báo của Phòng Tổ chức hành chính -IPSARD về việc xét duyệt hồ sơ và lịch phỏng vấn tuyển dụng nhân viên Công nghệ Thông tin..

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PTNNNT

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỒ SƠ

TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ MẠNG

LÀM VIỆC TẠI PHÒNG TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH

Địa chỉ: Số 6, Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.

Qua thông báo tại các trang web: 24h.com.vnipsard.gov.vn, chúng tôi đã nhận được 11 hồ sơ (trong đó 10 hồ sơ gửi qua email).

Sau khi xét duyệt hồ sơ, chúng tôi xin thông báo có 3 ứng viên đủ điều kiện để tham dự vòng phỏng vấn (có danh sách kèm theo).

Yêu cầu: Các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển có mặt tại phòng TCHC để dự vòng phỏng vấn:

- Thời gian:      08h30 ngày 09/10/2009 (thứ 6).

- Địa điểm:      Phòng Tổ chức và Hành chính

Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

Số 6, Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Khi đến mang theo hồ sơ có công chứng, gồm:

1.    Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã, phường

2.    Đơn xin việc

3.    Bản sao giấy khai sinh

4.    Giấy khám sức khoẻ

5.    Bản sao có công chứng bằng đại học và bảng điểm.

6.    Bản sao có công chứng các chứng chỉ mạng, chứng chỉ tiếng anh (nếu có)

Các thí sinh chưa đủ điều kiện dự vòng phỏng vấn, đề nghị xem danh sách kèm theo để biết lý do.

Danh sách đủ điều kiện dự tuyển

            Danh sách không đủ điều kiện dự tuyển

IPSARD


Tin khác