Khai thác lợi thế kinh tế và bài toán thị trường một số nông sản miền núi Phía Bắc

15/12/2008

Hiện nay, ở miền núi phía bắc đang nảy sinh vấn đề nóng bỏng cây cao su: chỉ phù hợp khi mang lại hiệu quả lợi ích cho người dân, Vân Nam TQ đã rất thành công trong trồng cây cao su. Cần có câu trả lời nhanh đối với vấn đề cây cao su với Tây Bắc (có hiệu quả không? Lợi ích thế nào?)

Trong cuộc họp trực tuyến, Bộ trưởng khuyến cáo các tỉnh chỉ trồng thử nghiệm cây cao su, tuy nhiên hiện nay các tỉnh đang đồng loạt quy hoạch trồng cây cao su, vì cho rằng cao su có lợi thế là cây đa chức năng.

Trong khi đó, một số tỉnh có thế mạnh về nông sản, như Điện Biên có 1 số thế mạnh là gạo Điện Biên, chè Tủa Chùa (hàm lượng tan anh cao nhất VN), tuy nhiên hiện nay việc xây dựng thương hiệu nông sản, tìm đầu ra cho các sản phẩm này còn rất khó khăn (Đại biểu tỉnh Điện Biên)

Hiện nay, không ai có lời giải cho bài toán thị trường cho miền núi: thả nổi quản lý và thị trường tiêu thụ (phong trào vải, dứa,…), cả 3 cấp độ: nội vùng, trong nước và xuất khẩu (Đại biểu Ủy ban Dân tộc)


Tin khác