Chính sách đầu tư phát triển thương mại và khoa học công nghệ cho phát triển nông nghiệp miền núi

25/12/2008

Các doanh nghiệp nhiều, nhưng DN đầu tư cho nông nghiệp chưa nhiều, cần chính sách thu hút đầu tư của DN, vào miền núi. Trong khi đó nhìn sang Trung Quốc: Trung Quốc có chính sách cho dân góp đất, góp sổ đỏ cho doanh nghiệp, doanh nghiệp trả tiền cho trả cho dân 2000 tệ/năm/ 660 m2. Ngoài ra, vấn đề đầu tư cho khoa học công nghệ cũng yếu. Hiện nay, Việt Nam chưa nghiên cứu các giống cho vùng cao, dân vẫn phải trồng ngô 6 tháng, năng suất 1,5 tấn/ha, trong khi đó Trung Quốc có giống ngô chuyên cho cho vùng núi có độ cao trên 2000 m so với mặt nước biển.

Tin khác