Xây dựng chương trình và ưu tiên nghiên cứu 2009 cho Quỹ nghiên cứu - Tiểu hợp phần 1 - Hợp phần Trung ương - Dự án ARD SPS

24/12/2008

Để góp phần khắc phục tình trạng nghiên cứu kinh tế chính sách phát triển kinh tế miền núi và đời sống của người dân còn hạn chế, tản mạn và ngắn hạn ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng chính sách, Dự án "Hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012" do Đan Mạch tài trợ và Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) thực hiện đã lập một chương trình nghiên cứu về kinh tế chính sách NNNT vùng cao. Để xây dựng chương trình nghiên cứu dài hạn và ưu tiên nghiên cứu kinh tế chính sách NN – NT miền núi năm 2009, BQL tiểu hợp phần 1, Dự án ARD SPS, IPSARD tổ chức cuộc hội thảo “Xây dựng chương trình và ưu tiên nghiên cứu 2009 cho Quỹ nghiên cứu - Tiểu hợp phần 1 - Hợp phần Trung ương - Dự án ARD SPS”.

Dự án ARD SPS trân trọng kính mời ông/bà tới tham dự hội thảo trên.

Thời gian: 7h30 -12h00, Thứ 6, ngày 26/12/2008

Địa điểm: Phòng hội trường B5.23 - Đại học Tây Nguyên – Dak Lak


(AGROINFO)

Tin khác