Trung Quốc cấm kinh doanh 13 loại thực phẩm

08/12/2009

Sau khi nhà nước Trung Quốc công bố "Luật an toàn thực phẩm", "Thông tư hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm", ngày 11/8/2009 Cục Quản lý hành chính công thương quốc gia Trung Quốc đã ban hành "Quy chế quản lý giám sát an toàn thực phẩm trong khâu lưu thông".

Trong Quy chế này quy định cấm người kinh doanh thực phẩm kinh doanh 13 loại thực phẩm sản xuất bằng nguyên liệu phi thực phẩm dưới đây:

1. Các loại thực phẩm sản xuất bằng nguyên liệu phi thực phẩm, hoặc các chất hóa học ngoài chất phụ gia thực phẩm và các thực phẩm khác có khả năng gây tổn hại đến sức khỏe con người, hoặc dùng thực phẩm bị thu hồi để làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm;

2. Các loại thực phẩm có chứa vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kim loại nặng, chất gây ô nhiễm và các chất gây tổn hại đến sức khỏe con người khác có hàm lượng vượt quá hạn lượng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm;

3. Thực phẩm chính, phụ chuyên cung cấp cho trẻ sơ sinh, trẻ em và một bộ phận người tiêu dùng được đặc định mà thành phần dinh dưỡng không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm;

4. Các loại thực phẩm thối rữa biến chất, dầu mỡ hỏng, mốc sinh bọ, nhiễm bẩn, có lẫn dị vật, tạp chất hoặc có hình dạng bất thường về cảm quan;

5. Thịt gia cầm, súc sản, thủy sản chết bệnh, chết do ngộ độc hoặc chết không rõ nguyên nhân và các chế phẩm liên quan;

6. Các loại thịt chưa được cơ quan giám sát vệ sinh động vật kiểm dịch hoặc kiểm dịch không đạt tiêu chuẩn, hoặc các chế phẩm thịt chưa được kiểm nghiệm hoặc kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn;

7. Các loại thực phẩm đã bị ô nhiễm bởi vật liệu bao bì, đồ đựng, hoặc phương tiện vận chuyển;

8. Thực phẩm đã quá hạn sử dụng;

9. Thực phẩm đã được đóng gói sẵn nhưng không có nhãn mác;

10. Thực phẩm bị cấm kinh doanh do nhu cầu đặc biệt được nhà nước công bố nhằm phòng bệnh;

11. Nhãn mác, tài liệu hướng dẫn của thực phẩm không phù hợp với quy định tại khoản 3 điều 48 “Luật an toàn thực phẩm”

12. Thực phẩm nhập khẩu đóng gói sẵn không có nhãn mác, tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Trung hoặc nhãn mác, tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Trung không phù hợp với quy định tại điều 66 “Luật an toàn thực phẩm”;

13. Các loại thực phẩm khác không phù hợp với tiêu chuẩn hoặc yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Trích Bản tin Thương mại Việt - Trung tháng 8/2009

Download bản tin tại đây


AGROINFO

Tin khác