Nghị quyết về An ninh lương thực Quốc gia

28/12/2009

hủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Theo đó, đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, phải bảo đảm đủ nguồn cung cấp lương thực với sản lượng cao hơn tốc độ tăng dân số; bảo đảm cho nông dân sản xuất lúa có lãi bình quân trên 30% so với giá thành sản xuất. Đến năm 2020, bảo vệ quỹ đất lúa 3,8 triệu ha để có sản lượng 41-43 triệu tấn lúa đáp ứng tổng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn gạo/năm...

Đồng thời, cải thiện tình trạng dinh dưỡng hướng tới cân đối dinh dưỡng và nâng cao mức tiêu thụ calo bình quân hàng ngày lên 2.600-2.700 Kcalo/người và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 5%. Nghị quyết cũng chỉ rõ, phải chấm dứt tình trạng thiếu đói lương thực vào năm 2012. Sau năm 2012, đảm bảo 100% người dân ở mọi nơi, mọi lúc có đủ lương thực và thu nhập cho người sản xuất lương thực đến năm 2020 cao hơn 2,5 lần so với hiện nay.

Xem toàn văn NQ63 tại đây


QH/AGROINFO

Tin khác