TP. Buôn Ma Thuột: Thu ngân sách đạt gần 61% kế hoạch cả năm

09/06/2010

AGROINFO - Trong 5 tháng đầu năm 2010, thu ngân sách của TP. Buôn Ma Thuột đạt gần 411 tỷ đồng.

Đây là kết qu cao nht so vi cùng kỳ nhiu năm gn đây. Thu ngân sách ca Thành ph Buôn Ma Thut trong 5 tháng đu năm 2010 bng 61% kế hoch tnh giao c năm và bng 47,16% kế hoch thành ph phn đu, tăng 94 t đng so vi cùng kỳ năm 2009. Trong đó thuế, phí và l phí 277 t đng, thu bin pháp tài chính 132 t đng.

 
 Thành phố Buôn Ma Thuột vững bước phát triển

Đ đt được kết qu này, trong nhng tháng đu năm Chi cc Thuế thành ph đã đy mnh công tác tuyên truyn các chế đ, chính sách thuế mi ban hành đến vi mi tng lp nhân dân. Chi cc cũng đã t chc hàng chc lp tp hun cho trên 2.000 doanh nghip, thc hin đy đ chính sách min gim, gia hn np thuế theo đúng quy đnh... to điu kin thun li đ đi tượng np thuế thc hin quyn li và nghĩa v thuế đi vi Nhà nước. Vi mt s doanh nghip dây dưa n đng kéo dài, Chi cc Thuế đã thành lp đoàn công tác phi hp vi các ngành chc năng đ đến tng doanh nghip đôn đc, và có mt s bin pháp cưỡng chế đi vi các đi tượng này....


AGROINFO (Theo Báo Đắc Lắc)

Tin khác