Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2009-2010

23/06/2010

AGROINFO – Đó là một nghiên cứu về thực trạng và xu hướng phát triển của lao động – việc làm và các vấn đề xã hội Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một báo cáo hoàn chỉnh, có tính toàn diện về lĩnh vực này. Báo cáo do Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA)  thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện dưới sự tài trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế tại Viêt Nam (ILO).

Báo cáo đã phân tích các số liệu điều tra, mô tả thực tế và nhận định, dự báo xu hướng phát triển của các vấn đề về lao động xã hội trong tương lai gần.

Báo cáo cũng đánh giá vai trò, sự tác động của dân số, nguồn lao động, chất lượng và trình độ lao động … đối với quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam trong tương lai. Những nhận định được đưa ra trong báo cáo này sẽ là cơ sở khoa học thực tiễn cho việc hoạch định chính sách phát triển nguồn lao động, giải quyết việc làm nói riêng và hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế nói chung.

 
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đàm Hữu Đắc phát biểu tại hội thảo công bố báo cáo

Tham dự lễ công bố báo cáo, Ông Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng thường trực bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội đánh giá rất cao những kết quả đã đạt được trong báo cáo. Theo ông, đây chính là cơ sở để tiếp tục hoàn  chỉnh những báo cáo trong thời gian tiếp theo, nhằm nâng cao khả năng dự báo, góp phần vào công việc hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

AGROINFO


Tin khác