Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam”

21/01/2011

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông Benito Alvarez Fernandez đối với sự nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, đại diện Bộ Nông nghiệp, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã trao tặng ông Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam” – phần thưởng cao quý của Bộ. Phần thưởng là lời cảm ơn sâu sắc của Bộ Nông nghiệp tới ông cùng các cán bộ của AECID tại Việt Nam vì những hỗ trợ quý báu cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian qua.

Nhân dịp tròn 3 năm công tác tại Việt Nam, ngày 21/01/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” cho ông Benito Alvarez Fernandez, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tại Việt Nam vì những đóng góp hiệu quả đối với sự phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam.

Ông Benito Alvarez Fernandez sinh năm 1948 tại Ourense, Tây Ban Nha. Ông tốt nghiệp ngành Triết học trường ĐH Santo Tomas de Aquino tại Rome năm 1973. Ông làm việc cho Cơ quan HTPTQT TBN (AECID) từ năm 1992. Ông là Trưởng đại diện của AECID tại Brazil từ 1995 đến 1998; tại Mexico từ 1998 đến 2002; tại Mauritania từ 2002 đến 2005; tại Tunez từ 2005 đến 2007 và tại Việt Nam từ tháng 12/2007.

Trong 3 năm làm việc tại Việt Nam từ 2007 đến nay, ông Benito Alvarez đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế và có nhiều hoạt động giúp Việt Nam phát triển và xây dựng các dự án trên nhiều lĩnh vực như phát triển nông thôn, du lịch, cân bằng giới, quỹ tín dụng vi mô...

Với vai trò là Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha tại Việt Nam, ông đã ủng hộ tích cực các hoạt động hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cả ở cấp quốc gia là Bộ NN & PTNT và cấp tỉnh thông qua việc điều phối và thực hiện nhiều dự án trọng tâm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển nông thôn bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp NNNT, phát huy các mô hình HTX sở hữu nhỏ, từ đó tạo cơ hội cải thiện sinh kế vùng nông thôn, xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam. Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đánh giá cao những đóng góp của ông Benito Alvarez Fernandez nói riêng và của Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Tây Ban Nha nói chung đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

Trong những năm tới, chiến lược phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực như phát triển nông thôn mới, thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, xóa đói giảm nghèo và hạn chế biến đổi khí hậu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong vẫn nhận được sự ủng hộ của Cơ quan Hợp tác phát triển quốc Tây Ban Nha nói riêng và các tổ chức quốc tế khác của Tây Ban Nha nói chung, chung tay hỗ trợ cùng Bộ thực hiện những nội dung trên.

 

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông Benito Alvarez Fernandez đối với sự nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, đại diện Bộ Nông nghiệp, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã trao tặng ông Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam” – phần thưởng cao quý của Bộ. Phần thưởng là lời cảm ơn sâu sắc của Bộ Nông nghiệp tới ông cùng các cán bộ của AECID tại Việt Nam vì những hỗ trợ quý báu cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian qua.

Ông Benito vui mừng nhận kỷ niệm chương và chia đều vinh dự này cho các cán bộ Việt Nam và Tây Ban Nha đang làm việc tại AECID, những người đã hỗ trợ ông và cùng làm việc cần mẫn để đưa lại những kết quả thành công này. Đại diện AECID tin rằng AECID sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác với Việt Nam trong phát triển kinh tế bền vững, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.


Tin khác