Chương trình xây dựng nông thôn mới làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn Thủ đô

18/04/2011

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái, Chủ nhiệm Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết, theo Nghị quyết 03 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII về xây dựng nông thôn mới (NTM) thành phố Hà Nội, đến năm 2030, thành phố sẽ hoàn thành việc xây dựng NTM ở 401 xã trên địa bàn (đạt 100%), với tổng kinh phí đầu tư 32.000 tỷ đồng .

Cụ thể, Giai đoạn 2010 – 2015 p hấn đấu có từ 140 - 160 xã (bằng 35% - 40% tổng số xã ) đạt chuẩn NTM, với mức kinh phí đầu tư là 20.000 tỷ đồng (bình quân 123 tỷ đồng/xã). Giai đoạn 2016 – 2020 , phấn đấu có thêm từ 120 - 140 xã (bằng 30% - 35% tổng số xã ) đạt chuẩn NTM , mức đầu tư là 8.800 tỷ đồng (bình quân 62 tỷ đồng/xã). Với nhu cầu kinh phí lớn, thành phố đã giao Sở Kế hoạch Đầu tư soạn thảo quy định “Cơ chế, chính sách huy động vốn, công tác lập kế hoạch, phân bổ vốn và cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã thực hiện đề án xây dựng NTM”.
Tính đến nay, Hà Nội có tất cả 19 xã của 19 huyện, thị xã đang triển khai chương trình NTM. Trong đó, có xã Thụy Hương (huyện Chương Mỹ) là xã điểm NTM của Trung ương và 3 xã điểm của Thành phố là Đại Áng (huyện Thanh Trì), Song Phượng (huyện Đan Phượng) và Mai Đình (huyện Sóc Sơn). Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn Hà Nội đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận; rất nhiều dự án xây dựng đường giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế… đã và đang được triển khai, làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn Thủ đô.
Riêng đối với Thụy Hương - xã điểm của Trung ương, triển khai từ tháng 9/2009 đến nay, sau gần 2 năm xây dựng, bộ mặt nông thôn của Thụy Hương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn xã đã bê tông hóa được 64,1% đường làng ngõ xóm; trong đó có 97,6% đường trục xã được bê tông hóa. Xã cũng đã hoàn thành các hạng mục cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn. Cho đến nay, cả 7/7 thôn trên địa bàn xã đều có nhà văn hóa đạt chuẩn NTM, tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Đối với các xã điểm của thành phố, xã Song Phượng đã và đang thực hiện 35 dự án với tổng kinh phí 55 tỷ đồng; xã Đại Áng thực hiện 7 dự án với số tiền 15 tỷ đồng, xã Mai Đình thực hiện 11 dự án với kinh phí 38 tỷ đồng…/.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=455253


Tin khác