Tiền Giang: Công trình “ngọt hóa” đạt hiệu quả cao

20/04/2011

Hơn 40.000ha lúa đông xuân ở các huyện: Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và thị xã Gò Công đã được thu hoạch với năng suất gần 7 tấn/ha; không có diện tích nào bị thiệt hại do thiếu nước ngọt.

Đặc biệt, hiện nay dù cao điểm mùa khô hạn, nhưng tại huyện Chợ Gạo, vẫn đảm bảo đủ nước ngọt cho gần 3.000ha thanh long ra hoa nghịch vụ.
 
Nông dân ở các địa phương vùng ngọt hóa Gò Công vẫn tiếp tục trồng được hàng nghìn ha hoa màu cho năng suất cao. Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang đang tập trung hỗ trợ nước sinh hoạt mùa khô cho các vùng ven biển, vùng cù lao Tân Phú Đông. Chủ trương của tỉnh là không để hộ dân nào không có nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt.
 
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/40012p1c34/tien-giangcong-trinh-ngot-hoa-dat-hieu-qua-cao.htm


Tin khác