Bình Định xây dựng xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

21/04/2011

Ông Bùi Đắc Cường, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết: Theo kế hoạch từ năm 2011- 2015, tỉnh phấn đấu xây dựng 27 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và hướng đến năm 2020 sẽ có 65 xã đạt tiêu chuẩn này.

Để xây dựng nông thôn mới, được sự hỗ trợ kinh phí của Trung ương 19,2 tỷ đồng, cùng với các nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, huyện 10%, cấp xã 20%, còn lại 20% Bình Định huy động từ nguồn lực của người dân ở địa phương , để đầu tư vào các dự án chính như Quy hoạch chung và qui hoạch các trung tâm xã; đào tạo, hỗ trợ phát triển sản xuất và quản lý, thông tin tuyên truyền... 

Đến nay, tỉnh Bình Định đã xây dựng xong 4 xã điểm nông thôn mới là Nhơn Lộc (An Nhơn); Hoài Hương (Hoài Nhơn); Bình Thành (Tây Sơn) và xã Ân Thạnh (Hoài Ân), đang chờ phê duyệt công nhận của chính quyền cấp huyện.

Được biết, Bình Định có tổng cộng 129/159 xã, phường và thị trấn nằm trong Chương trình xây dựng nông thôn mới./.

AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=455953


Tin khác