5 tháng: Xuất khẩu đạt hơn 34 tỷ USD

01/06/2011

Trong 5 tháng đầu năm nay, kinh tế thế giới tiếp tục đi lên, nhu cầu hàng hóa tăng, nhất là giá nhiều loại hàng hóa nhiên liệu và nông sản tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2010 đã góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu tăng cao hơn nhiều so với chỉ tiêu đề ra.

Lợi từ giá
Số liệu thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 7,5 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch 5 tháng đầu năm lên mức 34,75 tỷ USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2010 và bằng 43,8% kế hoạch năm 2011. Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước đạt 15,7 tỷ USD; tăng 31,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19 tỷ USD, tăng 34,1% (tính cả dầu thô).
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên, xuất khẩu 5 tháng tăng cao phần nhiều là do lợi thế về yếu tố giá cả và thị trường. Cụ thể, giá nhân điều tăng 41%; cà phê tăng 57,6%; hạt tiêu tăng 70,9%; cao su tăng 62%, than đá tăng 30%, dầu thô tăng 41%... góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu tăng 8,58 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, kim ngạch tăng do giá là 6 tỷ USD, chiếm 70% và tăng do lượng khoảng 2,6 tỷ, chiếm 30%.
Xét cơ cấu hàng xuất khẩu, kim ngạch nhóm hàng nông sản, thủy sản ước đạt 8,2 tỷ USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ 2010 và chiếm tỷ trọng 23,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản tăng mạnh về lượng và trị giá so với cùng kỳ như cà phê tăng 40,7% về lượng và 121,7% về giá trị; cao su tăng 31,4% về lượng và 113% về trị giá; gạo tăng 15,2% về lượng và 10,5% về trị giá;…
Với nhóm hàng công nghiệp chế biến, kim ngạch xuất khẩu đạt 22,1 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm tỷ trọng 63,6% %. Nhiều mặt hàng có mức tăng trưởng mạnh, cụ thể là sản phẩm hóa chất tăng 45,3%; sản phẩm chất dẻo tăng 32,5%, dệt may tăng 35,6%; giày dép tăng 31,8%,…
Riêng với nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản kim ngạch xuất khẩu đạt 4,4 tỷ USD, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm tỷ trọng 12,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu vào các thị trường đều tăng cao, đứng đầu là châu Á với 13,3 tỷ USD, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm 2010. Tiếp theo là châu Mỹ đạt 5,64 tỷ USD, tăng 28,4 %; thị trường châu Âu đạt 5,5 tỷ USD, tăng 52,4%; châu Phi đạt 371 triệu USD, tăng 31,9%.
Nhập khẩu tăng chậm hơn xuất khẩu
Trong 5 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thấp hơn so với tốc độ xuất khẩu đã góp phần cải thiện cán cân thương mại, giảm nhập siêu. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu 5 tháng ước đạt 41,2 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 27,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 17,6 tỷ USD, tăng 32,5%.
Như vậy, nhập siêu 5 tháng đầu năm ước khoảng 6,5 tỷ USD, bằng 18,8% kim ngạch xuất khẩu (giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2010).
Theo Bộ Công Thương, giá hàng hóa nhập khẩu 5 tháng đầu năm nay cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2010, bình quân khoảng 24%. Cụ thể, xăng dầu tăng 41,5%, cao su các loại tăng 25,5%, bông tăng 110%, sợi tăng 39,4%, kim loại thường khác tăng 110%... Điều này đã làm cho kim ngạch nhập khẩu tăng thêm 9,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2010, trong đó tăng do giá khoảng 7,5 tỷ USD, chiếm 80% kim ngạch tăng thêm. Do đó, chỉ tính yếu tố tăng giá đã làm nhập siêu tăng thêm 1,5 tỷ USD.
Bên cạnh đó, trong 3 nhóm hàng nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng của nhóm hàng cần nhập khẩu đạt mức cao nhất 34,6%, đạt 35,7 tỷ USD và chiếm tỷ trọng 83,3%. Trong khi đó, nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu đã giảm nhẹ 2,2%, đạt 3,1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 10% và nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu chỉ tăng 13,8%, đạt 2,64 tỷ USD. Đây là kết quả rất tích cực trong việc kiểm soát nhập khẩu hai nhóm hàng này.
 “Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu của Chính phủ, những tháng tiếp theo Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành tập trung triển khai một cách tích cực hơn các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, quản lý nhập khẩu, kiềm chế nhập siêu đối với từng nhóm hàng, mặt hàng cụ thể”. Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên nhấn mạnh./.
AGROINFO – Theo Báo Kinh tế Việt Nam

Nguồn: http://ven.vn/5-thang-xuat-khau-dat-hon-34-ty-usd_t77c63n21703tn.aspx


Tin khác