Thí điểm bảo hiểm cây lúa tại 7 tỉnh

07/06/2011

Bộ NNPTNT đang hoàn thiện thông tư hướng dẫn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2011-2013.

Theo dự thảo, sẽ thực hiện bảo hiểm đối với cây lúa nước tại 7 tỉnh là: Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang và Đồng Tháp; bảo hiểm đối với lợn ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai; thí điểm BH với gà thịt, gà đẻ tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Đồng Nai; với bò sữa ở Hà Nội, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai; với bò thịt tại Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định và Đồng Nai.
Ở mỗi tỉnh sẽ thí điểm BHNN ở 3 huyện, mỗi huyện chọn 3 xã, mỗi xã tham gia thí điểm BHNN lựa chọn từ 1 - 3 thôn làm đại diện.
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://danviet.vn/45871p1c34/thi-diem-bao-hiem-cay-lua-tai-7-tinh.htm


Tin khác