Từ 1/7, sẽ thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

08/06/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ 1/7/2011, sẽ triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2011-2013.

Lúa sẽ được thí điểm bảo hiểm
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thực hiện bảo hiểm đối với cây lúa nước tại 7 tỉnh là: Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang và Đồng Tháp. Ngoài ra, Bộ sẽ thực hiện bảo hiểm đối với lợn ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai.
Một số địa phương khác sẽ triển khai thí điểm bảo hiểm đối với gà thịt, bò sữa, bò thịt ... Cụ thể, tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Đồng Nai thí điểm bảo hiểm với gà thịt, gà đẻ. Tại Hà Nội, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai sẽ thí điểm bảo hiểm với bò sữa; Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định và Đồng Nai cũng sẽ triển khai thí điểm bảo hiểm đối với bò thịt. 

Đặc biệt, ở mỗi tỉnh sẽ thí điểm BHNN ở 3 huyện, mỗi huyện chọn 3 xã, mỗi xã tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp lựa chọn từ 1 đến 3 thôn làm đại diện. 

Đối tượng được hỗ trợ là các hộ nông, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiêp, tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm BHNN. Hộ nông dân nghèo được nhà nước hỗ trợ hoàn toàn phí tham gia BH; cận nghèo được hỗ trợ 80%; các hộ còn lại được hỗ trợ 60%; còn tổ chức tham gia được hỗ trợ 20%. 

Dự thảo thông tư cũng nêu rõ, khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, người sản xuất tham gia BH phải báo cho chính quyền xã, sau đó, chính quyền xã có trách nhiệm báo cho cơ quan bảo hiểm, để thực hiện mức hỗ trợ theo quy định. Nếu lúa bị mất trắng; gia súc, gia cầm, thủy sản bị tiêu hủy toàn bộ sẽ được bồi thường 100%. 

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hùng, 3 đơn vị được chỉ định thí điểm là Tổng Cty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Cty CP Bảo Minh; Tổng Cty CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30106&cn_id=463107


Tin khác