Việt Nam vay 125 triệu USD phát triển thuỷ sản

13/06/2011

Việt Nam sẽ vay của Ngân hàng Thế giới 125 triệu USD theo nguồn vốn ODA để thực hiện dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Quang Bắc, đại diện Ban quản lý các dự án nông nghiệp, Bộ NN & PTNT cho biết như trên. Dự án sẽ được thực hiện tại 8 tỉnh ben biển VN gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Sóc Trăng và Cà Mau trong 5 năm với thời gian dự kiến bắt đầu là tháng 8.2012.
Dự án hướng tới các mục tiêu chính: tăng cường năng lực thể chế nhằm quản lý nguồn lợi một cách bền vững hỗ trợ ngành thuỷ sản, đẩy mạnh thực hành tốt về nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản ven biển bền vững. Trong đó việc đầu tư để có được nguồn sản xuất tôm giống sạch bệnh, chất lượng tốt để cung cấp cho người nuôi là một trong những yêu cầu hàng đầu của dự án.
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://danviet.vn/46246p1c25/viet-nam-vay-125-trieu-usd-phat-trien-thuy-san.htm


Tin khác