Khai thác thông tin trên bảng hỗ trợ xuất khẩu của Uỷ ban châu Âu

15/06/2011

Trả lời câu hỏi của doanh nghiệp “cách nào nắm bắt thông tin cập nhật và đầy đủ về thị trường của 27 nước thành viên EU?”, ông Lê Kỳ Anh, chuyên viên kinh tế và thương mại của phái đoàn EU tại Việt Nam đề nghị doanh nghiệp nên khai thác thông tin trên bảng hỗ trợ xuất khẩu (Export Help Desk).

Đây là một dịch vụ miễn phí qua internet (http://exporthelp.europa.eu) do cơ quan phụ trách ngoại thương Uỷ ban châu Âu (EC) cung cấp từ tháng 2.2004.
Theo ông Lê Kỳ Anh, để sử dụng bảng này có hiệu quả, doanh nghiệp nên có một chuyên viên có năng lực xử lý thông tin, sử dụng tốt internet. EU là một thị trường, nhưng bên trong EU còn có từng thị trường nhỏ hơn. EU áp dụng một chính sách thương mại và mức thuế nhập khẩu như nhau cho hàng hoá các nước nhập khẩu vào một trong 27 nước thành viên. Tuy nhiên, từng quốc gia có yêu cầu khác nhau về thủ tục xuất khẩu. Khi xác định xuất khẩu hàng sang EU, doanh nghiệp nên xác định cụ thể hơn là xuất sang nước nào, từ đó tìm hiểu kỹ thủ tục, các chi phí để thuận lợi trong giao dịch.
Trong bảng hỗ trợ xuất khẩu có phần thuế và các yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, đi sâu vào cơ sở dữ liệu này sẽ có nhiều thông tin về xuất nhập khẩu, về ưu đãi thuế quan, thông tin về dòng thương mại trao đổi hiện nay. Ở phần các yêu cầu về thuế quan, doanh nghiệp sẽ biết các yêu cầu áp dụng cho từng loại hàng hoá, từng mã cụ thể, có phần thuế áp dụng cho các nước thứ ba, các nước được hưởng GSP, ưu đãi cho nước có hiệp định tự do mậu dịch với EU. Ngoài ra, còn có thông tin về quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác hàng nhập khẩu vào EU.
Để hỗ trợ doanh nghiệp, phái đoàn EU tại Việt Nam phát hành bảng thông tin hỗ trợ xuất khẩu hằng quý. Doanh nghiệp muốn nhận thông tin này, email đến:
trade-g1-exporthelpdesk@ec.europa.eu
AGROINFO – Theo Báo Sài Gòn Tiếp thị

Nguồn: http://sgtt.vn/Kinh-te/146261/Khai-thac-thong-tin-tren-bang-ho-tro-xuat-khau-cua-Uy-ban-chau-Au.html


Tin khác