Hà Tĩnh được mùa lúa Đông xuân

20/06/2011

Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã thu hoạch được 50% diện tích lúa Đông xuân với 28.000 ha, ước năng suất lúa đạt 52,65 tạ/ha, cao hơn năng suất lúa Đông xuân năm ngoái 2,51 tạ/ha.

Tại huyện Đức Thọ - nơi có diện tích lúa lớn của tỉnh, nông dân bố trí các giống lúa có năng suất cao và khả năng kháng chịu sâu bệnh tốt như: Nhị ưu 838, Khang dân đột biến cho năng suất rất cao từ 78 tạ/ha đến 80 tạ/ha, tiêu biểu như xã Yên Hồ, Tùng Ảnh và một số xã ngoài đê La Giang. Toàn huyện đã thu hoạch trên 96% diện tích trên tổng số 6.000 ha, ước tính năng suất bình quân đạt gần 60 tạ/ha.
Theo cán bộ Phòng trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh: Địa phương nào đưa các giống lúa lai hoặc giống lúa có chất lượng vào sản xuất vụ Đông xuân nhiều thì đạt năng suất lúa rất cao. Ngoài ra, diện tích lúa Xuân muộn với các giống lúa ngắn ngày hoặc diện tích được trồng bổ sung do thời tiết không thuận lợi làm hư hại, năng suất cũng tăng.
Sở chỉ đạo Phòng nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cấp chính quyền địa phương huy động các cấp đoàn thể giúp nhân dân ra đồng thu hoạch nhanh lúa Đông xuân để triển khai làm đất gieo trồng lúa và hoa màu vụ Hè thu. Nông dân thu hoạch lúa xong nên phơi khô cất nơi cao ráo, đối với lúa thương phẩm cần đem bán tránh thời tiết mưa bão làm hư hỏng lúa thu hoạch. Bên cạnh đó, nhân dân thu hoạch lúa đến đâu làm đất bắc mạ, gieo lúa hè thu đến đó để kịp thời vụ./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=464559


Tin khác