53,32 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

21/06/2011

53,32 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, so với cùng kỳ năm 2010, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng 4,6%. Thông tin này được Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Phương cho biết chiều 20/6, tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp giúp đỡ của các Bộ, ngành từ trung ương đến địa phương, cùng với việc áp dụng nhiều biện pháp tăng thu, giảm nợ bảo hiểm xã hội như: phạt do chậm đóng, nêu tên các đơn vị nợ bảo hiểm trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền về chế độ, chính sách để phát triển thêm đối tượng tham gia… công tác thu bảo hiểm xã hội đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng số thu toàn ngành 6 tháng đầu năm ước đạt 39.153 tỷ đồng, bằng 46,85% so với kết hoạch được giao, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu bảo hiểm xã hội bắt buộc là trên 25.000 tỷ đồng, bảo hiểm xã hội tự nguyện là 71 tỷ đồng, bảo hiểm thất nghiệp gần 2.200 tỷ đồng, bảo hiểm y tế 11.822 tỷ đồng.
Bà Xuân Phương cũng cho biết việc giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện thuận tiện cho người lao động; chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đảm bảo đầy đủ, an toàn đến người hưởng đã góp phần quan trọng ổn định đời sống người lao động và góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 6 tháng đầu năm, ước có 57.500 người được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, hơn 284.300 người được trợ cấp một lần và trên 2 triệu lượt người được trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 4,8 triệu lượt người đã được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với số tiền 36.700 tỷ đồng. 193.000 lượt người được hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền 335 tỷ đồng. Chi khám chữa bệnh 10.900 tỷ đồng cho 58 triệu lượt người.
Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được nâng cao, với chất lượng dịch vụ y tế ngày càng tốt và sự tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng thuận lợi. Bảo hiểm y tế đã đảm bảo cho hàng chục triệu người nghèo, người có công với nước, hàng chục ngàn người mắc bệnh hiểm nghèo có đủ tiền chữa bệnh với chi phí lớn mà cá nhân, gia đình không thể tự trang trải; chính sách bảo hiểm y tế góp phần quan trọng trong xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Quỹ bảo hiểm y tế đã cung cấp nguồn tài chính đáng kể cho các cơ sở khám chữa bệnh, góp phần nâng cấp cơ sở vật chất và cải thiện đời sống của người thầy thuốc và nhân viên y tế, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh, tăng cường và phát triển hệ thống y tế, giảm bớt quá tải bệnh nhân ở tuyến trên./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30179&cn_id=464880


Tin khác