Tiếp tục đề xuất ưu đãi thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

28/06/2011

Bộ Tài chính vừa đề xuất Chính phủ cho phép doanh nghiệp vừa và nhỏ được giảm thêm 30% số thuế phải nộp trong năm 2011.

Năm 2009, để đối phó với lạm phát, khủng hoảng, Chính phủ cũng thực hiện việc giãn thuế thu nhập doanh nghiệp cho một số ngành hàng, dịch vụ. Tổng số thuế ước giãn cho cả đợt vào khoảng 10.000 tỷ đồng.
Hồi tháng 4/2011, Thủ tướng cũng thực hiện một đợt giãn thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổng số tiền dành cho đợt giãn thuế này vào khoảng 7.000 tỷ đồng. Số đơn vị nằm trong diện có thể được giãn thuế vào khoảng 200.000 trên tổng số 360.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động tại Việt Nam.
Trong đề xuất lần này, Bộ Tài chính đề nghị dành thêm khoảng 2.500-3.700 tỷ đồng để giảm 30% thuế cho các đối tượng này để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm 50% mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh nhà trọ cho công nhân, học sinh, sinh viên, các hộ chăm sóc, trông coi trẻ. Tổng số tiền dành cho việc giảm thuế này là 1.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng thêm đối tượng doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế trong một năm, các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến lâm, nông, thủy hải sản, dệt may, da giày... sẽ nằm trong diện được ưu đãi thuế. Tổng số thuế cho cả đợt giãn giảm này vào khoảng 10.000-13.000 tỷ đồng.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=466005


Tin khác