Hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu tối đa 40 triệu đồng/doanh nghiệp

29/06/2011

Thứ trưởng bộ Tài chính Trần Văn Hiếu vừa ký ban hành Thông tư số 88/2011/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Thông tư quy định, kể từ ngày 1.8.2011, ngân sách sẽ sử dụng nguồn vốn từ nguồn chi cho chương trình Xúc tiến thương mại (XTTM) - Đầu tư - Du lịch hàng năm để hỗ trợ kinh phí cho Chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu.
Cụ thể: ngân sách hỗ trợ tối đa là 700.000 đồng/doanh nghiệp (70% chi phí) chi phí cho việc mua tư liệu; điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu để doanh nghiệp tìm hiểu thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các thị trường xuất khẩu trọng điểm theo ngành hàng; hỗ trợ 70% chi phí để doanh nghiệp thực hiện quảng bá hình ảnh ngành hàng.
Ngân sách cũng hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài với mức hỗ trợ tối đa không quá 40 triệu đồng/doanh nghiệp. Ngoài ra, ngân sách còn hỗ trợ 100% kinh phí chi cho hoạt động XTTM đã thực hiện và có hiệu quả trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu với mức hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng/doanh nghiệp.
Ngân sách sẽ sử dụng nguồn vốn từ nguồn chi cho chương trình Xúc tiến thương mại - Đầu tư - Du lịch hàng năm để hỗ trợ kinh phí cho chương trình XTTM thị trường trong nước, cụ thể, hỗ trợ 50% chi phí tổ chức hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệpViệt Nam đến người tiêu dùng theo quy mô thích hợp cho từng địa phương với mức hỗ trợ tối đa là 6 triệu đồng/doanh nghiệp tham gia.
Cũng kể 1.8 tới, đồng thời với việc hỗ trợ XTTM định hướng xuất khẩu, XTTM thị trường trong nước, ngân sách cũng sẽ hỗ trợ kinh phí cho chương trình XTTM miền núi, biên giới và hải đảo như chi phí tổ chức bán hàng Việt với mức không quá 100 triệu đồng/đợt bán hàng.
Theo Báo Sài Gòn Tiếp thị

Tin khác