Các địa phương tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ

17/08/2011

Theo đó, những giải pháp tập trung chính vẫn là kiềm chế lạm phát, tiết kiệm chi ngân sách, hạn chế mua sắm tài sản công.

Tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ trong những tháng còn lại của năm 2011.
Tỉnh sẽ thực hiện tốt điều hành chính sách tiền tệ; tích cực huy động vốn phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 23-25% ; thực hiện kiểm soát tăng trưởng tín dụng dưới 20%, ưu tiên vốn cho lĩnh vực sản xuất, nhất là khu vực nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu... Quảng Trị phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm nay vượt 10%; đồng thời thực hiện các chính sách thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tăng cường đảm bảo an sinh xã hội…
Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các ngành, các cấp từ nay đến cuối năm tăng cường các biện pháp điều hành tiết kiệm chi ngân sách, trong đó ngành cấp tỉnh đăng ký tiết kiệm 7,8 tỷ đồng; các huyện, thành phố đăng ký tiết kiệm 17,9 tỷ đồng; tạm dừng mua sắm xe ô tô với số tiền tiết kiệm 13,4 tỷ đồng và tạm dừng mua sắm tài sản, tiết kiệm trên 3,7 tỷ đồng.
Theo đó, các ngành, các cấp đăng ký chỉ tiêu tiết kiệm tăng thêm 10% chi thường xuyên, lập kế hoạch cắt giảm, tạm dừng xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc. Riêng đối với các ngành, các đơn vị tại huyện mới chia tách Bình Tân, ngành Tài chính kết hợp với UBND huyện cân đối ngân sách, chi trang bị các thiết bị văn phòng phục vụ làm việc ở những nơi cần thiết, hạn chế tình trạng mua sắm tràn lan gây lãng phí…/.
Theo TTXVN

Nguồn:http://vov.vn/Home/Cac-dia-phuong-tiep-tuc-thuc-hien-Nghi-quyet-11-cua-Chinh-phu/20118/183537.vov


Tin khác