IFAD chung tay giảm nghèo bền vững

15/09/2011

Sáng nay (15/9), tại Hà Nội, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Phát triển chính sách bằng thực tiễn và các cơ quan thông tin đại chúng.

Giảm nghèo bền vững ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
Buổi tọa đàm tập trung vào các phương pháp giảm nghèo bền vững của IFAD cũng như việc mở rộng công tác truyền thông cho vấn đề này. Theo nghiên cứu của IFAD, 73% cộng đồng sống ở vùng triển khai dự án có mức sống nghèo khó. Người nghèo ở vùng nông thôn của Việt Nam nhìn chung là sống ở các bản, vùng xa xôi, hẻo lánh; mức độ tiếp cận giao thông và giao tiếp xã hội hạn chế. Họ phải đối mặt với những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Các hộ nghèo thường có nhiều người sống phụ thuộc hơn, đặc biệt là trẻ em và người già. Đó còn là những đối tượng không có hoặc có ít đất canh tác. Nghiên cứu của tổ chức này cũng chỉ ra, có sự khác biệt lớn giữa các vùng về phân bố nghèo đói. Các vùng có tỷ lệ nghèo tương đối cao nhất là vùng Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, ven biển Trung Bộ và vùng Đông Bắc Bắc Bộ.
Theo bà Atsuko Toda, Giám đốc Chương trình quốc gia của IFAD, từ năm 1993, IFAD có mặt tại Việt Nam và thực hiện nhiều dự án giảm nghèo tại 11 tỉnh. IFAD phục vụ và hợp tác với những người nghèo nhất ở Việt Nam, trong đó bao gồm người dân tộc thiểu số, những người nông dân làm ăn nhỏ lẻ và các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ. Các chiến lược nhằm giảm nghèo và cải thiện điều kiện sống bao gồm xây dựng quan hệ đối tác, tăng cường năng lực thể chế và thúc đẩy sự tham gia của người dân. IFAD phối hợp với chính quyền và các đối tác khác nhằm trao quyền cho người nghèo để họ có thể có vai trò trong quá trình ra quyết định. “Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi cấp vốn cho các chương trình và dự án với trọng tâm là xây dựng và thử nghiệm các cách tiếp cận mới trong giảm nghèo mà chính quyền và các cơ quan khác có thể nhân rộng. Các biện pháp can thiệp được thực hiện phù hợp với từng khu vực cụ thể và mang tính đa ngành. Các can thiệp đó nhằm vào các khu vực mà ở đó giảm nghèo là một ưu tiên” – bà Atsuko Toda cho biết.
Đặc biệt, nội dung mà IFAD chú trọng là cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân, cung cấp các dịch vụ để giúp giảm nghèo theo định hướng thị trường và lồng ghép các các tiếp cận, phương pháp theo định hướng thị trường vào các thể chế của khu vực công ở nông thôn. Tính đến nay, các dự án được IFAD đã hoàn thành tại Việt Nam bao gồm: Dự án Đa dạng hóa thu nhập nông thôn ở tỉnh Tuyên Quang; Dự án Bảo tồn và Phát triển tài nguyên nông nghiệp ở tỉnh Quảng Bình; Dự án Phát triển nông thôn ở Hà Tĩnh; Dự án Quản lý Tài nguyên có sự tham gia tại Tuyên Quang; Dự án Phát triển người dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang.
Ông Phan Thanh Biển, Giám đốc Dự án cải thiện sự tham gia thị trường của người nghèo ở Hà Tĩnh đánh giá, những chương trình, dự án giảm nghèo bền vững của IFAD có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh cả nước đang chung tay xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 
Theo Kinh tế nông thôn

Nguồn:http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/kinhte-thitruong/2011/9/30263.html


Tin khác