TOR CHUYÊN GIA VIẾT BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU CỦA VIỆT NAM; BÁO CÁO VAI TRÒ VÀ THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG LOGISTICS, PHÁT TRIỂN KINH DOANH RAU AN TOÀN TẠI HÀ NỘI

15/09/2011

Để thực hiện hoạt động “Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác logistics và phát triển sản phẩm kinh doanh các sản phẩm rau an toàn” trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” – giai đoạn 2 & 3 do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ, Trung tâm Thông tin đã triển khai việc thuê chuyên gia viết báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ rau của Việt Nam và báo cáo tổng hợp về các giải pháp nâng cao công tác Logistics và phát triển các sản phẩm kinh doanh rau an toàn.

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHUYÊN GIA VIẾT BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU CỦA VIỆT NAM; BÁO CÁO VAI TRÒ VÀ THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG LOGISTICS, PHÁT TRIỂN KINH DOANH RAU AN TOÀN TẠI HÀ NỘI
Để thực hiện hoạt động “Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác logistics và phát triển sản phẩm kinh doanh các sản phẩm rau an toàn” trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” – giai đoạn 2 & 3 do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ, Trung tâm Thông tin đã triển khai việc thuê chuyên gia viết báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ rau của Việt Nam; báo cáo vai trò và thực trạng của hoạt động Logistics, phát triển kinh doanh rau an toàn tại Hà Nội.
I. MỤC TIÊU CHUNG
Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác logistics và phát triển sản phẩm kinh doanh sản phẩm rau an toàn, tập trung tại thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng rau an toàn Việt Nam và phát triển thị trường này cả về chiều sâu và chiều rộng.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Chuyên gia viết 02 báo cáo: Báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ rau của Việt Nam và Báo cáo vai trò và thực trạng của hoạt động Logistics, phát triển kinh doanh rau an toàn tại Hà Nội.
Báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ rau của Việt Nam cần bao gồm các nội dung sau đây:
+) Tình hình sản xuất rau của Việt Nam trong những năm gần đây;
+) Tình hình tiêu thụ rau của Việt Nam.
Báo cáo vai trò và thực trạng của hoạt động logistics, phát triển kinh doanh rau an toàn tại Hà Nội.
+) Tổng hợp về tình hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại Hà Nội;
+) Vai trò của hoạt động logistics và phát triển sản phẩm kinh doanh rau an toàn đối với sự phát triển của ngành rau an toàn;
+) Thực trạng hoạt động logistics và phát triển sản phẩm kinh doanh rau an toàn tại Hà Nội.
III. SẢN PHẨM
Chuyên gia sẽ giao nộp bộ sản phẩm cụ thể là:
Đợt 1: Báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ rau của Việt Nam
Sản phẩm giao nộp trước ngày 10/11/2011
Đợt 2: Báo cáo vai trò và thực trạng của hoạt động Logistics, phát triển kinh doanh rau an toàn tại Hà Nội
Sản phẩm giao nộp trước ngày 06/12/2011.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ
Thời gian thực hiện từ ngày ký hợp đồng đến ngày 05/12/2011.
Kinh phí thực hiện: 40 ngày x 3.000.000 đồng/ngày = 120.000.000 đồng
(Phí chuyên gia được xác định căn cứ trên kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia theo Định mức hiện hành của UN-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển tại Việt Nam)
V. YÊU CẦU NĂNG LỰC
Có trình độ thạc trở lên trong các lĩnh vực kinh tế; quản trị; marketing; nông nghiệp.
Có trình độ tiếng anh thành thạo; có kinh nghiệm nghiên cứu, viết báo cáo.
Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến quản trị; nông nghiệp; logistics; thực phẩm; rau/rau an toàn; marketing;…
Có kỹ năng tin học thành thạo.
VI. HẠN NỘP HỒ SƠ: 28/09/2011
Tên người liên hệ: Nguyễn Thị Thơm
Địa chỉ: 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Hình thức liên hệ: Mọi hình thức
Điện thoại: 04 39725153

Tin khác