Xây dựng thị trường nội địa vững mạnh cho nông nghiệp

28/02/2012

Ngày 27/2, dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” đã tiến hành tổng kết giai đoạn II và III.

Tổng kết dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp”.
Dự án do Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tài trợ, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và giao cho IPSARD triển khai thực hiện.
Theo TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn (IPSARD), hiện nay xu hướng liên kết trong nông nghiệp đang diễn ra theo trình tự: người nông dân cần tới doanh nghiệp để phân phối hàng hóa, doanh nghiệp lại cần những chính sách để phát triển thị trường.
Nông nghiệp cần có một thị trường lành mạnh và chuyên nghiệp - đó là yêu cầu tiếp theo đang đặt ra cho ngành nông nghiệp sau khi sản xuất tốt. 
Dự án "Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” đã tiếp cận điều tra về môi trường kinh doanh của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ (kể cả những hộ chưa đăng ký kinh doanh) để bước đầu có được tổng quan về môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, từ đó có hướng đề xuất chính sách phù hợp để tạo ra một thị trường nông nghiệp nội địa vững mạnh.
Qua dự án, các kết quả đã được bổ sung vào cuộc tổng điều tra doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn Việt Nam, thu được bộ cơ sở dữ liệu của hơn 30 nghìn doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn nhỏ và vừa.
Dự án đã khai thác kết quả tổng điều tra để phân tích sâu tình hình doanh nghiệp, đề xuất các khuyến nghị chính sách góp phần hoàn thiện môi trường thể chế, tạo động lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn nhỏ và vừa.
Dự án cũng xây dựng mô hình doanh nghiệp phối hợp với trang trại và nông dân, từ đó rút ra cơ sở thực tiễn xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
Theo Chinhphu.vn

Tin khác