Xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở Nam Trung Bộ

14/05/2012

Bộ NNPTNT cho biết, sau các tỉnh miền Nam và miền Bắc, sắp tới sẽ triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Trước mắt, mô hình này sẽ được triển khai ở các tỉnh có điều kiện như: Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam.
Về sản xuất vụ hè thu, Bộ NNPTNT yêu cầu các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ cần tính toán thời vụ để lúa trỗ lúc thời tiết thuận lợi, thu hoạch lúa trước mùa mưa. Thời vụ xuống giống nên tập trung và xong trước 30.5 để có thể thu hoạch xong giữa tháng 9.
Đối với các tỉnh Tây Nguyên, ngô là lợi thế, lúa chủ yếu vụ mùa, vì thế cần chỉ đạo đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, tăng tỷ lệ sử dụng các giống chất lượng cao, áp dụng "3 giảm, 3 tăng", quản lý dịch hại tốt.
Theo Nông thôn ngày nay

Tin khác