Nghiên cứu cơ sở khoa học thành lập HTX và hiệp hội người sản xuất cà phê Việt Nam- 2010

01/01/2010

Trần Thị Quỳnh Chi

CNĐT: Ths. Trần Thị Quỳnh Chi
1. Phạm vi nghiên cứu.
- Tổng kết kinh nghiệm một số hình thức kinh tế hợp tác ngành hàng cà phê, trong đó tập trung vào hợp tác xã.
- Nghiên cứu đề xuất thành lập hợp tác xã ngành hàng cà phê tại 2 tỉnh sản xuất chính
- Trên cơ sở nghiên cứu về hợp tác xã, đề xuất thành lập hiệp hội người sản xuất cà phê Việt Nam. Đề xuất này chỉ mang tính chất định hướng cho nghiên cứu sâu hơn trong giai đoạn sau.
- Xin ý kiến cấp địa phương tại Đắc Lắc và Lâm Đồng
Mục tiêu tổng thể : Nghiên cứu cơ sở KH đề xuất thành lập hợp tác xã và hiệp hội người sản xuất cà phê và đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã.
Mục tiêu cụ thể:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận thành lập một số hình thức hợp tác
- Tổng kết một số mô hình kinh tế hợp tác trong sản xuất cà phê Việt Nam (đặc biệt là hợp tác xã sản xuất).
- Đề xuất mô hình thành lập hợp tác xã và đề xuất một số vấn đề về hiệp hội người sản xuất cà phê Việt Nam.
- Đề xuất chính sách hỗ trợ hình thành hợp tác xã theo mô hình đề xuất.
- Tổng kết một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn tổ chức HTX nông nghiệp.
- Thực trạng về hình thức tổ chức HTX của người sản xuất cà phê của Việt Nam
- Đề xuất mô hình thành lập HTX và hiệp hội người sản xuất cà phê ở Việt Nam.
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Thu thập, nghiên cứu tài liệu quốc tế
- Thu thập, nghiên cứu tài liệu trong nước:
- Thu thập thông tin địa phương:
5. Kết luận:
Kinh nghiệm quốc tế và bài học thành công về HTX trong nông nghiệp, nông thôn ở nhiều nước là chứng minh sinh động rằng, HTX chính là con đường thúc đẩy sản xuất ở nông nghiệp, nông thôn phát triển, đấy chính là con đường mà các hộ sản xuất, hộ nông dân, hộ tiểu chủ, những đối tượng chiếm số đông nhưng lại có tiềm lực yếu, năng lực cạnh tranh thấp, dễ bị tổn thương trong nền kinh tế thị trường, cần lựa chọn.
Kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn có vị trí rất quan trọng trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, song HTX nông nghiệp có những đặc thù riêng gắn với nông nghiệp, nông dân và cộng đồng xã hội, nên cần phải có sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước. Vì lẽ đó, chúng tôi xin có một số đề xuất, kiến nghị như sau:
Cần có sự thống nhất cao trong nhận thức về vai trò, vị trí của HTX nông nghiệp trong vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đặc biệt là thấy rõ được đây là mô hình tổ chức kinh tế phù hợp nhất của người dân nông thôn, là con đường để các hộ nông dân, hộ tiểu chủ và người dân nông thôn liên kết lại, hỗ trợ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, thoát khỏi đói nghèo. Từ đó, có các biện pháp để tiếp tục thúc đẩy quá trình củng cố, đổi mới HTX cả về tổ chức, quản lý và hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, tạo ra động lực mới ngay trong từng HTX.
Để giúp các hộ nông dân cải thiện điều kiện sống và phát triển sản xuất, cần phải liên kết các hoạt động đầu ra, đầu vào cho họ dưới hình thức tốt nhất là hợp tác xã nông nghiệp, trong đó, chú trọng chủ yếu vào cây cà phê và có thể mở rộng ra một số ngành hàng nông sản khác theo lợi thế của khu vực. Bởi vì theo tôn chỉ của hợp tác xã từ trước đến nay thì hợp tác xã có thể mang đến nhiều điều lợi cho nông dân như:
o Bán hàng cho nông dân với giá phải chăng, tiện lợi và đảm bảo chất lượng.
o Giúp nông dân tiêu thụ hàng hoá dễ dàng, có kế hoạch với chi phí giảm, giá cả hợp lý, buôn bán văn minh, tiêu chuẩn hoá sản phẩm ở mức cao.
o Tạo thế cạnh tranh tốt cho nông dân cả khi mua và khi bán hàng hoá.
o Liên kết nông dân sử dụng hết công suất máy móc, chi phí sản xuất thấp.
o Đào tạo năng lực tự quản lý, năng lực áp dụng kỹ thuật tiên tiến cho nông dân.
Đặc biệt, đối với trường hợp của ngành cà phê Việt Nam, việc thành lập HTX trở nên cần thiết hơn bao giờ hết khi ngành đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề như sản xuất quy mô nhỏ, phân tán,không người đại diện; chế biến khô, trình độ thấp, quy mô nhỏ, xuất khẩu sản phẩm thô, giá trị thấp, thị trường truyền thống... Trong khi đó, ngành cà phê chưa hề có HTX kiểu mới nào được thành lập ở các vùng sản xuất cà phê. 

Tin khác