Thông tin tuyển dụng

15/08/2012

Bộ môn Thể chế Nông thôn – Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT cần tuyển hai chuyên gia làm việc cho đề tài “Nghiên cứu giải pháp quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại 5 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Đắk Nông và Đắk Lắk”

Yêu cầu:
-          Tốt nghiệp sau đại học, có trên 10 năm kinh nghiệm.
-          Chuyên ngành lâm nghiệp, chính sách nông lâm nghiệp
-          Nơi làm việc: Hà Nội và một số tỉnh.                        
Thời giam làm việc: 2,5 tháng, bắt đầu từ tháng 9/2012.
Mức lương: 27 triệu đồng/ tháng.
Nhiệm vụ: Xây dựng khung phân tích và biểu mẫu điều tra, khảo sát thu thập thông tin, số liệu tổng quan về quản lý rừng dựa vào cộng đồng và việt 03 (ba) báo cáo chuyên sâu cùng với nhóm chuyên gia nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT.
-          Báo cáo chuyên sâu 1: Cơ sở khoa học về quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
-          Báo cáo chuyên sâu 2: Kinh nghiệm trong và ngoài nước về quản lý rừng dựa vào cộng đồng, rút ra bài học kinh nghiệm cho 5 tỉnh Lao Cai, Lai Châu, Điện Biên, Đắk Nông, Đắk Lắk.
-          Báo cáo chuyên sâu 3: Tổng quan các chính sách có liên quan đến quản lý rừng dựa vào cộng đồng, những vấn đề cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung.
Sản phẩm:
-          Khung phân tích và bộ phiếu thu thập thông tin, phiếu điều tra.
-          Hệ thống tài liệu thu thập.
-          Số liệu đã chiết suất.
-          03 (ba) báo cáo chuyên sâu.
-          Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 25 tháng 8.
 
Liên hệ: Vũ Duy Hưng – Bộ môn Thể Chế nông thôn – Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT – số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
Điện thoại : 0904 330 656.
Trân trọng thông báo!

Tin khác